Principalele servicii

Reparatii strunguri

Producători de mașini unelte

Prelucrări prin așchiere

Construcții sudate

Lucrări de montaj

Galerie imagini