Prelucrări prin așchiere

Firma noastră este specializată în execuția de piese rezultate prin operațiile de așchiere.

Dotarea firmei cu freze cu comanda numerica CNC (Maho, Yngersol, Toss, Nicolas Correa), stunguri cu CNC (Graziano), mașini de înaltă precizie pentru operațiile de finisare (Dixi, Kellemberger, Waldrich, Favretto) cât și experiența muncitorilor de pe aceste mașini ne permit realizarea de piese de înaltă precizie. Programele pentru mașinile cu CNC sunt realizate de inginerii programatori ai firmei .

Se pot executata:

  • piese de revoluție pe Strunguri cu CNC  și suprafinisări pe mașinile de rectificat
  • piese prisamatice mici sau mari până la lungimea de 4000 mm pe Frezele cu CNC, iar în cazul unor suprafinisări se pot rectifica pe mașinile de rectificat plan